03/06/2013 – Νέο Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας ΕΟΦ-Ηλεκτρονικό Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων και Χορήγησης Ταινιών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 43628

Εγκύκλιος-Απόφαση με θέμα: «Νέο Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας ΕΟΦ
Ηλεκτρονικό Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων και Χορήγησης Ταινιών Γνησιότητας (Αιτήματα-Χορηγήσεις Ταινίας Γνησιότητας)»

Ενημέρωση με θέμα: «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013»

Αρ. Πρωτ.: 43627
Περισσότερα

Αρχείο doc (73KB)