03/06/2015 – Αναστολή άδειας χονδρικής πώλησης της εταιρείας Special Medicines Φαρμ/κα Προϊόντα

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 27292

Ανάκληση Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων για Ανθρώπινη χρήση του πρατηρίου της εταιρείας SPECIAL MEDICINES ΦΑΡΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.ΙΚΕ.

Αρχείο pdf (314 KB)