03/06/2015 – Αναστολή Άδειας Λειτουργίας φαρμακαποθήκης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ Δ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 37769

Αναστολή Άδειας Λειτουργίας φαρμακαποθήκης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ Δ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

Αρχείο pdf (280KB)