03/11/2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ για την προτεινόμενη λίστα ΓΕΔΙΦΑ

03/11/2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανάρτηση Ενδεικτικού Καταλόγου Δραστικών Ουσιών (Μορφές, Περιεκτικότητες και Συσκευασίες) που δύνανται να ενταχθούν στο άρθρο 68 του Ν.4389/2016 (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.)”

Ανακοίνωση αρχείο pdf (ΚΒ)

Κατάλογος αρχείο pdf (KB)