04.0.2012 – Σύσταση ομάδας εργασίας για την τιμολόγηση των φαρμάκων – Συμμετοχή εκπροσώπου ΣΦΕΕ

04-09-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα:

“Σύσταση ομάδας εργασίας για την τιμολόγηση των φαρμάκων – Συμμετοχή εκπροσώπου ΣΦΕΕ”

Αρχείο pdf (286KB)

05-09-2012 –  Επιστολή κας Χριστίνας Παπανικολάου, Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας προς ΣΦΕΕ με θέμα:

“Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Επεξεργασίας του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων” 
Αρχείο pdf (94KB)