04-05-2020 – Δελτίο Τύπου ΠΙΣ με οδηγίες και προϋποθέσεις για άϋλη συνταγογράφηση και τηλεϊατρική

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Α.Π.: 5552 04.05.2020 Δελτίο Τύπου του ΠΙΣ για την άσκηση της τηλεϊατρικής και την άϋλη συνταγογράφηση