04-05-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 04.05.2020 Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων