04.06.2017 – Διόρθωση των στρεβλώσεων στον Υπολογισμό του Rebate

04-07-2017 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Σωτήρη Μπερσίμη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Διόρθωση των στρεβλώσεων στον Υπολογισμό του Rebate»

Αρχείο pdf (146 KB)