04-09-2020 – Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή των Ανταποδοτικών Τελών που εισπράττονται από τον ΕΟΦ

04-09-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή των Ανταποδοτικών Τελών που εισπράττονται από τον ΕΟΦ”

Δείτε την ανακοίνωση (596 KB)