04.10.2012 – Θέσεις σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες και την επικείμενη Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

04-10-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ με θέμα:
“Θέσεις σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες και την επικείμενη Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων”

Αρχείο pdf (480KB)