04.10.2021 – Αναθεώρηση καταλόγων 1Α & 1Β

04-10-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετική με την “Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 ( Α΄ 6)”

Αρχείο pdf (486 KB)