04-10-2021 – Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης

ο4-10-2021 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα: “Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης”

04-10-2021 – Απόφαση ΕΟΦ, Αρ. Πρωτ.: 91061, με θέμα: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ. Αρ. πρωτ. : 54052/14.6.21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ” ως προς

1) την άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα κατωτέρω φαρμακευτικά προϊόντα του πίνακα 1, μετά τη διαπίστωση της ομαλοποίησης της επάρκειας στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας

2) την προσθήκη των ακόλουθων προϊόντων  του πίνακα 2 στην απόφαση απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας

Διαβάστε την Απόφαση (που περιλαμβάνει τους σχετικούς Πίνακες Προϊόντων)

Αρχείο pdf (411 KB)