04.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 54 φαρμάκων στη θετική λίστα

04-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) οικ. 70501 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (603 KB)