04/05/2005 – Γνωστοποίηση Απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ Σχετικά με Αιτήματα Επιστροφής Παραβόλων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 27582
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4105

Γνωστοποίηση Απόφασης για επιστροφή παραβόλων

Aρχείο pdf (173KB)