05-02-2009 – Ενημέρωση σύνθεσης Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης και τη στελέχωση της Γραμματείας του

Αριθμ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης: 2111

Αρχείο pdf (36KB)