05.02.2014 – Απόδοση χονδρεμπορικού κέρδους στον ΕΟΠΥΥ

05-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Απόδοση χονδρεμπορικού κέρδους στον ΕΟΠΥΥ»

Αρχείο pdf (204KB)

23-01-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας με θέμα:
«Πώληση φαρμάκων από φαρμακευτικές επιχειρήσεις απευθείας σε φαρμακεία»
Αρχείο pdf (204KB)

03-02-2014 – Αρ. Πρωτ.: Γ99/35, διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους
Αρχείο pdf (304KB)

29/01/2014 – Αρ. Πρωτ.: οικ.3151, σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους
Αρχείο pdf (309KB)