05.05.2011 – Προάσπιση της Νοσοκομειακής Τιμής των φαρμάκων του Διευρυμένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρμάκων από τη μείωση του κέρδους των Φαρμακεμπόρων (Ν. 3918/2011)

05-05-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, με θέμα:

«Προάσπιση της Νοσοκομειακής Τιμής των φαρμάκων του Διευρυμένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρμάκων από τη μείωση του κέρδους των Φαρμακεμπόρων (Ν. 3918/2011)»

Αρχείο pdf (529KB)