05.05.2011 – Προάσπιση της Νοσοκομειακής Τιμής των φαρμάκων του Διευρυμένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρμάκων από τη μείωση του κέρδους των Φαρμακεμπόρων (Ν. 3918/2011)

Sorry you have no rights to view this post!