05-06-2013 – Διεξαγωγή Κλινικών Μελετών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Αρ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής: οικ. 14756

Αρχείο pdf (72KB)