05.09.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, για τη λίστα φαρμάκων

05-09-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, σχετικά µε τη λίστα συνταγογραφουµένων φαρµάκων και τα κριτήρια ένταξης των φαρµάκων

Αρχείο pdf (525KB)

Memo σχετικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 05/09/2011 στον ΕΟΦ με θέμα τη θετική λίστα φαρμάκων

Αρχείο pdf (58KB)