05.09.2014 – Άμεση Έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών & Δελτίου Νέων Φαρμάκων

05-09-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δ. Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ και τον κ. Γ. Πετρίκκο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών με θέμα:
“Άμεση Έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών & Δελτίου Νέων Φαρμάκων”

Αρχείο pdf (173KB)