05.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 11 φαρμάκων στη θετική λίστα

05-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/67369 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (802 KB)