05.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη OGIVRI στη θετική λίστα

05-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/67725 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (697 KB)