06.02.2012 – Η Επιστολή περιλαμβάνει τις θέσεις του ΣΦΕΕ για τον Εξορθολογισμό της Φαρμακευτικής Δαπάνης σε απάντηση του Σχεδίου Συνεννόησης για Εξειδικευμένη υπό Όρους Οικονομική Πολιτική σχετικά με το φάρμακο

Sorry you have no rights to view this post!