06-03-2020 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Ιανουάριος 2020

06-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Ιανουάριος 2020”

Τιμολόγηση ΣΥΦΑ γενόσημα pdf (594 KB)

Τιμολόγηση ΣΥΦΑ γενόσημα excel (12,3 KB)