06.04.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

06-04-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/16957 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (614 KB)