06-05-2020 – Ανακοίνωση σχετικά με τη διανομή εκπαιδευτικών υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 06.05.2020 Νεότερη ενημέρωση σχετικά με την διανομή των Εκπαιδευτικών Υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας