06-06-2018 – Τελικές προτεινόμενες τιμές ανατιμολόγησης Μαΐου 2018 _ Ορθή Επανακοινοποίηση

06-06-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“(Τελ.Ενημ 7/6/2018)Τελικές προτεινόμενες τιμές ανατιμολόγησης Μαΐου 2018 _ Ορθή Επανακοινοποίηση”