06.07.2021 – Επιτροπή φαρμακευτικής δαπάνης – φάρμακα υψηλού κόστους που προεγκρίνονται μέσω ΣΗΠ

06-07-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. οικ.18037/6-7-2021 του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Σχετικά με κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων της παρ. 2του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης»

Δείτε το αρχείο (178 KB)