06.09.2012 – Επιταχυνόμενη διαδικασία έγκρισης τιμής για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και άμεση ενσωμάτωσή τους στο επόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Σεπτεμβρίου 2012 – Άμεση αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

06-09-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Χρ. Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, την κα Ζ. Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον κ. Ν. Καραπάνο, Διευθυντή Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων με θέμα:
“Επιταχυνόμενη διαδικασία έγκρισης τιμής για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και άμεση ενσωμάτωσή τους στο επόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Σεπτεμβρίου 2012 – Άμεση αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης”

Αρχείο pdf (254KB)