06.09.2012 – Επιταχυνόμενη διαδικασία έγκρισης τιμής για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και άμεση ενσωμάτωσή τους στο επόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Σεπτεμβρίου 2012 – Άμεση αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Sorry you have no rights to view this post!