06.09.2017 – Αίτημα παροχής στοιχείων για την Φαρμακευτική Δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή)

06.09.2017 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, με θέμα:

«Αίτημα παροχής στοιχείων για την Φαρμακευτική Δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή)»

Αρχείο pdf (117 KB)