07-03-2014 – Επιστολή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, κ. Αθανάσιου Παπαβασιλείου προς τον ΣΦΕΕ

Προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας κατάθεσης των κλινικών μελετών

Περισσότερα