07-04-2017 – Διαδικασία Ένταξης νέων φαρμάκων στο Θετικό Κατάλογο

07-04-2017 – επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου Συνταγογραγούμενων Φαρμάκων ΕΟΦ σχετικά  με την υποβολή αιτημάτων ένταξης νέων φαρμάκων στο θετικό κατάλογο

Επιστολή – Αρχείο pdf (249 KB)