07.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

07-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/20410 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (638 KB)