07-07-2014 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαχείριση και αναφορά θεμάτων ασφαλείας στα πλαίσια διεξαγωγής Κλινικών δοκιμών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 64745

Περισσότερα