07-07-2017 – Νέα ανακοίνωση για Δημοσιοποιήση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β

07-07-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Νέα ανακοίνωση για Δημοσιοποιήση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β”