07.10.2012 – Θέσεις ΣΦΕΕ αναφορικά με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων

07-10-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τα Μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων με θέμα:
“Θέσεις ΣΦΕΕ αναφορικά με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων”

Σχετικά με τις παρατηρήσεις του ΣΦΕΕ επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

Αρχείο pdf (1,3MB)