07.10.2014 – Ένσταση επι των τιμών αναφοράς και αποζημίωσης προϊόντων ATC5

07-10-2014 – Eπιστολή του ΣΦΕΕ προς τον Καθ. κ. Νίκο Χούλη, Πρόεδρο της επιτροπής Θετικού καταλόγου, αναφορικά με τις τιμές αναφοράς και αποζημίωσης προϊόντων ATC5

Αρχείο pdf (126KB)