07.11.2012 – Σχετικά με τα φάρμακα οι λιανικές τιμές των οποίων είναι ελάχιστα άνω των €10

07-11-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ

Σχετικά με τα φάρμακα οι λιανικές τιμές των οποίων είναι ελάχιστα άνω των €10

Αρχείο pdf (415KB)