07/03/1988 – Τροποποίηση Εγκυκλίου για τις Ταινίες Γνησιότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΟΦ Α6/1858

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Α6/1858
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1287