07/07/2014 – Διαχείριση και Αναφορά Θεμάτων Ασφαλείας στα Πλαίσια Διεξαγωγής Κλινικών Δοκιμών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 64745

Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαχείριση και αναφορά θεμάτων ασφαλείας στα πλαίσια διεξαγωγής Κλινικών δοκιμών

Περισσότερα