07/07/2014 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαχείριση και αναφορά θεμάτων ασφαλείας στα πλαίσια διεξαγωγής Κλινικών δοκιμών

Αρ. Πρωτ.: 64745

Aρχείο pdf (145KB)