08.03.2018 – Εγκύκλιος για την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης κοινού

08.03.2018 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού”

Αρχείο pdf (892 ΚΒ)