08.03.2020 – Ανακοίνωση νέων μέτρων του ΕΟΔΥ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

08-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΔΥ με θέμα:

“Ανακοίνωση νέων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας”