08-04-2020 – Ενημέρωση από την Κομισιόν βέλτιστη και ορθολογική προμήθεια φαρμάκων για την αποφυγή ελλείψεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση Κομισιόν 08.04.2020 Guidelines  Commission Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during the COVID-19 outbreak published