08-05-2018 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων_Μάιος 2018 (Δημόσια διαβούλευση)

08-05-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων_Μάιος 2018 (Δημόσια διαβούλευση)”