08.05.2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ-ΠΕΦ για τιμολόγηση/ανατιμολόγηση βάσει της νέα υπουργικής απόφασης

08-05-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ προς τους κ.κ. Ιωάννη Μαλέμη, Πρόεδρο του ΕΟΦ και Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, με θέμα:

«Τιμολόγηση/ανατιμολόγηση βάσει της νέα υπουργικής απόφασης»

Αρχείο pdf (150 KB)