08-05-2020 – Δημοσιοποίηση παροχών ΦΕ έτους 2018

08-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Παροχές των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ του έτους 2018 δυνάμει του Ν. 4316/2014”

Δείτε χορηγίες προς ΕΥΦ (69,2 MΒ)

Δείτε υπόλοιπα είδη παροχών εκτός από τις χορηγίες προς ΕΥΦ (13,5 MB)

Δείτε δαπάνες για τη διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων (1,79 MB)

Δείτε  παροχές προς τους ΕΥ για τη συμμέτοχή τους σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων (13,2 MB)