08-11-2019 – Αξιολόγηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου και Πρόσθετων Μέτρων Ελαχιστοποίησης Κινδύνου

08-11-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με θέμα:

“Αξιολόγηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου και Πρόσθετων Μέτρων Ελαχιστοποίησης Κινδύνου”

Δείτε το αρχείο (430 ΚΒ)