08/06/2001 – Εκχώρηση σε Άλλη Εταιρεία

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 22437
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3714