08/09/2015 – Τιμολόγηση νέων γενοσήμων και υβριδικών φαρμακευτικών προϊόντων (νομικής βάσης του άρθρου 10.1 και 10.3) (08-09-2015)

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων γενοσήμων και υβριδικών φαρμακευτικών προϊόντων (νομικής βάσης του άρθρου 10.1 και 10.3) (08-09-2015) “